Last Moment

فرق انسان با سگ در این است که اگر به سگی غذا دهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.
                                                                                                                                                                                                                                  <<تولستوی>>
**********************************************************

Life goes on and Last moment is coming so fast and silent

/ 0 نظر / 20 بازدید